Logo UKF
Požiadavky na prijímacie skúšky Bc.
POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
2014/2015

na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre


Bakalárske štúdium denné
Bakalárske štúdium externé


bakalárske štúdium denné


- na študijný program označený * sa nekoná prijímacia skúška

And9bandragogika*
AjK9banglický jazyk a kultúra
BOZ9bbezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pg9bpedagogika*
PEP9bpredškolská a elementárna pedagogika
SaR9bšport a rekreácia
  
AJ9bučiteľstvo anglického jazyka a literatúry
  
UHU9bučiteľstvo hudobného umenia
UHD9b učiteľstvo hudobno - dramatického umenia
HUAJ9bučiteľstvo hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry
HUES9bučiteľstvo hudobného umenia a estetickej výchovy
HUET9bučiteľstvo hudobného umenia a etickej výchovy
HUFJ9bučiteľstvo hudobného umenia a francúzskeho jazyka a literatúry
HUHI9bučiteľstvo hudobného umenia a histórie
HUNV9bučiteľstvo hudobného umenia a náboženskej výchovy
HUNJ9bučiteľstvo hudobného umenia a nemeckého jazyka a literatúry
HUPG9bučiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky*
HUPS9bučiteľstvo hudobného umenia a psychológie
HURJ9bučiteľstvo hudobného umenia a ruského jazyka a literatúry
HUSJ9bučiteľstvo hudobného umenia a slovenského jazyka a literatúry
HUŠJ9bučiteľstvo hudobného umenia a španielskeho jazyka a literatúry
HUTJ9bučiteľstvo hudobného umenia a talianskeho jazyka a literatúry
HUTE9bučiteľstvo hudobného umenia a techniky*
HUVO9bučiteľstvo hudobného umenia a výchovy k občianstvu
HUVU9bučiteľstvo hudobného umenia a výtvarného umenia
  
PGAJ9bučiteľstvo pedagogiky* a anglického jazyka a literatúry
PGES9bučiteľstvo pedagogiky*a estetickej výchovy
PGFJ9bučiteľstvo pedagogiky* a francúzskeho jazyka a literatúry
PGHI9bučiteľstvo pedagogiky* a histórie
PGNV9bučiteľstvo pedagogiky* a náboženskej výchovy
PGNJ9bučiteľstvo pedagogiky* a nemeckého jazyka a literatúry
PGRJ9bučiteľstvo pedagogiky* a ruského jazyka a literatúry
PGSJ9bučiteľstvo pedagogiky*a slovenského jazyka a literatúry
PGŠJ9bučiteľstvo pedagogiky* a španielskeho jazyka a literatúry
PGTJ9bučiteľstvo pedagogiky* a talianskeho jazyka a literatúry
PGTE9b*učiteľstvo pedagogiky* a techniky*
PGVO9bučiteľstvo pedagogiky* a výchovy k občianstvu
   
PSAJ9bučiteľstvo psychológiea anglického jazyka a literatúry
PSES9bučiteľstvo psychológiea estetickej výchovy
PSET9bučiteľstvo psychológiea etickej výchovy
PSFJ9bučiteľstvo psychológiea francúzskeho jazyka a literatúry
PSHI9bučiteľstvo psychológiea histórie
PSNV9bučiteľstvo psychológiea náboženskej výchovy
PSNJ9bučiteľstvo psychológiea nemeckého jazyka a literatúry
PSRJ9bučiteľstvo psychológiea ruského jazyka a literatúry
PSSJ9bučiteľstvo psychológiea slovenského jazyka a literatúry
PSŠJ9bučiteľstvo psychológiea španielskeho jazyka a literatúry
PSTJ9bučiteľstvo psychológiea talianskeho jazyka a literatúry
PSTE9bučiteľstvo psychológiea techniky*
PSVO9bučiteľstvo psychológiea výchovy k občianstvu
   
TCH9b*učiteľstvo technickej výchovy*
TEAJ9bučiteľstvo techniky*a anglického jazyka a literatúry
TEES9bučiteľstvo techniky*a estetickej výchovy
TEET9bučiteľstvo techniky* a etickej výchovy
TEFJ9bučiteľstvo techniky* a francúzskeho jazyka a literatúry
TEHI9bučiteľstvo techniky* a histórie
TENV9bučiteľstvo techniky* a náboženskej výchovy
TENJ9bučiteľstvo techniky* a nemeckého jazyka a literatúry
TERJ9bučiteľstvo techniky* a ruského jazyka a literatúry
TESJ9bučiteľstvo techniky* a slovenského jazyka a literatúry
TEŠJ9bučiteľstvo techniky* a španielskeho jazyka a literatúry
TETJ9bučiteľstvo techniky* a talianskeho jazyka a literatúry
TEVO9bučiteľstvo techniky* a výchovy k občianstvu
   
TVAJ9bučiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
TVES9bučiteľstvo telesnej výchovy a estetickej výchovy
TVET9bučiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy
TVFJ9bučiteľstvo telesnej výchovy a francúzskeho jazyka a literatúry
TVHI9bučiteľstvo telesnej výchovy a histórie
TVHU9bučiteľstvo telesnej výchovy a hudobného umenia
TVNV9bučiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy
TVNJ9bučiteľstvo telesnej výchovya nemeckého jazyka a literatúry
TVPG9bučiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky*
TVPS9bučiteľstvo telesnej výchovy a psychológie
TVRJ9bučiteľstvo telesnej výchovy a ruského jazyka a literatúry
TVSJ9bučiteľstvo telesnej výchovya slovenského jazyka a literatúry
TVŠJ9bučiteľstvo telesnej výchovy a španielskeho jazyka a literatúry
TVTJ9bučiteľstvo telesnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry
TVTE9bučiteľstvo telesnej výchovy a techniky*
TVVO9bučiteľstvo telesnej výchovy a výchovy k občianstvu
TVVU9bučiteľstvo telesnej výchovy a výtvarného umenia
   
VUAJ9bučiteľstvo výtvarného umenia a anglického jazyka a literatúry
VUES9bučiteľstvo výtvarného umenia a estetickej výchovy
VUET9bučiteľstvo výtvarného umenia a etickej výchovy
VUFJ9bučiteľstvo výtvarného umenia a francúzskeho jazyka a literatúry
VUHI9bučiteľstvo výtvarného umenia a histórie
VUNV9bučiteľstvo výtvarného umenia a náboženskej výchovy
VUNJ9bučiteľstvo výtvarného umenia a nemeckého jazyka a literatúry
VUPG9bučiteľstvo výtvarného umenia a pedagogiky*
VUPS9bučiteľstvo výtvarného umenia a psychológie
VURJ9bučiteľstvo výtvarného umenia a ruského jazyka a literatúry
VUSJ9bučiteľstvo výtvarného umenia a slovenského jazyka a literatúry
VUŠJ9bučiteľstvo výtvarného umenia a španielskeho jazyka a literatúry
VUTJ9bučiteľstvo výtvarného umenia a talianskeho jazyka a literatúry
VUTE9bučiteľstvo výtvarného umenia a techniky*
VUVO9bučiteľstvo výtvarného umenia a výchovy k občianstvu


bakalárske štúdium externé

XAnd9bandragogika*
XBOZ9bbezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
XPg9bpedagogika*
XPEP9bpredškolská a elementárna pedagogika
XAJ9b
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry*
XUHU9bučiteľstvo hudobného umenia
XTCH9bučiteľstvo technickej výchovy*Možnosti štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (termíny, poplatky)

107060