Logo UKF
Požiadavky na prijímacie skúšky Mgr.
POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
2014/2015

na Pedagogickej fakulte UKF v NitreBakalárske štúdium denné
Bakalárske štúdium externé


Magisterské štúdium denné
Magisterské štúdium externé


magisterské štúdium denné

* - bez prijímacej skúšky
And9m andragogika*
AjK9m
anglický jazyk a kultúra*
Pg9mpedagogika*
UPV9m učiteľstvo pre primárne vzdelávanie*
SaR14m
šport a rekreácia
AJ9m učiteľstvo anglického jazyka a literatúry*
  
HUAJ9mučiteľstvo hudobného umeniaa anglického jazyka a literatúry
HUES9mučiteľstvo hudobného umeniaa estetickej výchovy
HUET9mučiteľstvo hudobného umeniaa etickej výchovy
HUFJ9mučiteľstvo hudobného umeniaa francúzskeho jazyka a literatúry
HUHI9mučiteľstvo hudobného umeniaa histórie
HUNV9mučiteľstvo hudobného umeniaa náboženskej výchovy
HUNJ9mučiteľstvo hudobného umeniaa nemeckého jazyka a literatúry
HUPG9mučiteľstvo hudobného umeniaa pedagogiky*
HUPS9mučiteľstvo hudobného umeniaa psychológie*
HURJ9mučiteľstvo hudobného umeniaa ruského jazyka a literatúry
HUSJ9mučiteľstvo hudobného umeniaa slovenského jazyka a literatúry
HUŠJ9mučiteľstvo hudobného umeniaa španielskeho jazyka a literatúry
HUTJ9mučiteľstvo hudobného umeniaa talianskeho jazyka a literatúry
HUTE9mučiteľstvo hudobného umeniaa techniky*
HUVO9mučiteľstvo hudobného umeniaa výchovy k občianstvu
HUVU9mučiteľstvo hudobného umeniaa výtvarného umenia*
UHU9mučiteľstvo hudobného umenia
UHD9m učiteľstvo hudobno - dramatického umenia*
  
PGAJ9mučiteľstvo pedagogiky*a anglického jazyka a literatúry
PGES9mučiteľstvo pedagogiky*a estetickej výchovy
PGFJ9mučiteľstvo pedagogiky*a francúzskeho jazyka a literatúry
PGHI9mučiteľstvo pedagogiky*a histórie
PGNV9mučiteľstvo pedagogiky*a náboženskej výchovy
PGNJ9mučiteľstvo pedagogiky*a nemeckého jazyka a literatúry
PGPS9mučiteľstvo pedagogiky*a psychológie*
PGRJ9mučiteľstvo pedagogiky*a ruského jazyka a literatúry
PGSJ9mučiteľstvo pedagogiky*a slovenského jazyka a literatúry
PGŠJ9mučiteľstvo pedagogiky*a španielskeho jazyka a literatúry
PGTJ9mučiteľstvo pedagogiky*a talianskeho jazyka a literatúry
PGTE9mučiteľstvo pedagogiky*a techniky*
PGVO9mučiteľstvo pedagogiky*a výchovy k občianstvu
  
PSAJ9mučiteľstvo psychológie*a anglického jazyka a literatúry
PSES9mučiteľstvo psychológie*a estetickej výchovy
PSET9mučiteľstvo psychológie*a etickej výchovy
PSFJ9mučiteľstvo psychológie*a francúzskeho jazyka a literatúry
PSHI9mučiteľstvo psychológie*a histórie
PSNV9mučiteľstvo psychológie*a náboženskej výchovy
PSNJ9mučiteľstvo psychológie*a nemeckého jazyka a literatúry
PSRJ9mučiteľstvo psychológie*a ruského jazyka a literatúry
PSSJ9mučiteľstvo psychológie*a slovenského jazyka a literatúry
PSŠJ9mučiteľstvo psychológie*a španielskeho jazyka a literatúry
PSTJ9mučiteľstvo psychológie*a talianskeho jazyka a literatúry
PSTE9mučiteľstvo psychológie*a techniky*
PSVO9mučiteľstvo psychológie*a výchovy k občianstvu
   
TCH9mučiteľstvo technickej výchovy*
TEAJ9mučiteľstvo techniky*a anglického jazyka a literatúry
TEES9mučiteľstvo techniky*a estetickej výchovy
TEET9mučiteľstvo techniky*a etickej výchovy
TEFJ9mučiteľstvo techniky*a francúzskeho jazyka a literatúry
TEHI9mučiteľstvo techniky*a histórie
TENV9mučiteľstvo techniky*a náboženskej výchovy
TENJ9mučiteľstvo techniky*a nemeckého jazyka a literatúry
TERJ9mučiteľstvo techniky*a ruského jazyka a literatúry
TESJ9mučiteľstvo techniky*a slovenského jazyka a literatúry
TEŠJ9mučiteľstvo techniky*a španielskeho jazyka a literatúry
TETJ9mučiteľstvo techniky*a talianskeho jazyka a literatúry
TEVO9mučiteľstvo techniky*a výchovy k občianstvu
   
TVAJ9mučiteľstvo telesnej výchovy*a anglického jazyka a literatúry
TVES9mučiteľstvo telesnej výchovy*a estetickej výchovy
TVET9mučiteľstvo telesnej výchovy*a etickej výchovy
TVFJ9mučiteľstvo telesnej výchovy*a francúzskeho jazyka a literatúry
TVHI9mučiteľstvo telesnej výchovy*a histórie
TVHU9mučiteľstvo telesnej výchovy*a hudobného umenia
TVNV9mučiteľstvo telesnej výchovy*a náboženskej výchovy
TVNJ9mučiteľstvo telesnej výchovy*a nemeckého jazyka a literatúry
TVPG9mučiteľstvo telesnej výchovy*a pedagogiky*
TVPS9mučiteľstvo telesnej výchovy*a psychológie*
TVRJ9mučiteľstvo telesnej výchovy*a ruského jazyka a literatúry
TVSJ9mučiteľstvo telesnej výchovy*a slovenského jazyka a literatúry
TVŠJ9mučiteľstvo telesnej výchovy*a španielskeho jazyka a literatúry
TVTJ9mučiteľstvo telesnej výchovy*a talianskeho jazyka a literatúry
TVTE9mučiteľstvo telesnej výchovy*a techniky*
TVVO9mučiteľstvo telesnej výchovy*a výchovy k občianstvu
TVVU9mučiteľstvo telesnej výchovy*a výtvarného umenia*
   
VUAJ9mučiteľstvo výtvarného umenia*a anglického jazyka a literatúry
VUES9mučiteľstvo výtvarného umenia*a estetickej výchovy
VUET9mučiteľstvo výtvarného umenia*a etickej výchovy
VUFJ9mučiteľstvo výtvarného umenia*a francúzskeho jazyka a literatúry
VUHI9mučiteľstvo výtvarného umenia*a histórie
VUNV9mučiteľstvo výtvarného umenia*a náboženskej výchovy
VUNJ9mučiteľstvo výtvarného umenia*a nemeckého jazyka a literatúry
VUPG9mučiteľstvo výtvarného umenia*a pedagogiky*
VUPS9mučiteľstvo výtvarného umenia*a psychológie*
VURJ9mučiteľstvo výtvarného umenia*a ruského jazyka a literatúry
VUSJ9mučiteľstvo výtvarného umenia*a slovenského jazyka a literatúry
VUŠJ9mučiteľstvo výtvarného umenia*a španielskeho jazyka a literatúry
VUTJ9mučiteľstvo výtvarného umenia*a talianskeho jazyka a literatúry
VUTE9mučiteľstvo výtvarného umenia*a techniky*
VUVO9mučiteľstvo výtvarného umenia*a výchovy k občianstvu

magisterské štúdium externé

XAnd9m
andragogika*
XPg9mpedagogika*
XUPV9mučiteľstvo pre primárne vzdelávanie*
XTCH9m
 učiteľstvo technickej výchovy*


Možnosti štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (termíny, poplatky)
1040